KMAIK sveikinimas miškininkams ir miško bičiuliams

Mieli kolegos miškininkai, miško draugai, 

Miškininko dienos proga noriu visiems jums ir sau palinkėti - tegul miškas mus vienija, jei pasijuntame susiskaldę, nesuprasti, vieniši; tegul miškas nuramina, jei gyvenimo tempas ir stresas ima viršų; tegul sušildo mus sušalusius ir teikia atgaivą karštą vasaros dieną; tegul džiugina gyvybe, paukščių balsais, žiemos sniegingais takais, išlakiais medžių kamienais ir mažaisiais savo turtais... Visa tai Gamta kuria pati. Tačiau kūrybiniame procese jai geriausiai talkina tie, kurie supranta Gamtą, kurie nori mišką kūrybiškai puoselėti ir palikti ateities kartoms dar gražesnį, vertingesnį, dosnesnį. Miškininko darbas be galo prasmingas ir reikalingas - ar mums reikia nuolatos tą įrodinėti?.. Aukštyn galvas!

Tegul grįžta pasididžiavimas savo profesija, siekis aukštų, nevienadienių tikslų, tikėjimas savo jėgomis, tikėjimas ir pasitikėjimas kolegomis. Ataukime, atželkime iš naujo, kaip tas jaunuolynas, suleiskime giliai šaknis į miško žemę, suremkime pečius kaip ąžuolai - kad jokie vėjai neišrautų!

Su profesine švente, su Miškininko diena!

Pagarbiai,

Dr. Vaidotas Lygis

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius

 

*****************

Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!

Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!

Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!

Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!

Antanas Baranauskas, „Anykščių šilelis“

Rugsėjo 18-ąją minime prasmingą dieną – Miškininko dieną. Kas yra miškininkas? Kuo svarbi ši profesija? Veikiausiai tuo, kad miškininkų dėka galime prisiglausti prie tvirtų medžių, kvėpti gaivų miško orą, džiaugtis miško dovanojamomis gėrybėmis, svaigti nuo miško garsų ir spalvų. Miškininkas – tai daugiau nei profesija: tai pašaukimas, kurį pajutę tampa mūsų miškų dalimi.

Mieli miškininkai, tegul šiandien miško medžiai savo nuostabias melodijas ošia tik Jums. Didžiuojamės, kad turime Jus – žmones, kurie, negailėdami jėgų ir laiko, dirba dėl gimtosios šalies miškų. Linkime energijos, tvirtybės, neprarasti ryšio su mišku ir kad neužgestų iš Jūsų širdžių sklindanti šviesa. Ir toliau būkite tais, iš kurių galime mokytis, kaip mylėti mišką ir juo rūpintis. Tegul Jūsų darbai tampa pavyzdžiu jaunajai kartai.

Nuoširdžiai

miskininkas.eu kolektyvas

 

Bronislovo Ambrozo nuotrauka