LR ŽŪM skyrė tikslines stipendijas KMAIK studentams

Norime pasidžiaugti, kad šiemet pirmą kartą LR Žemės ūkio ministerija tikslines stipendijas skyrė ir kolegijų studentams. KMAIK paraiška taip pat buvo patenkinta - ministerija skyrė 10 stipendijų kolegijoje vykdomų Hidrotechninės statybos ir Žemėtvarkos studijų programų pirmojo kurso studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose. Skiriamos 200 eurų dydžio tikslinės skatinamosios stipendijos per mėnesį 2021–2022 m. rudens semestro laikotarpiu. 

Daugiau informacijos rasite čia: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/zemes-ukio-ministerijos-stipendijos-ne-tik-universitetu-bet-ir-kolegiju-studentams