Projektas "Lietaus vandens kaupimo ir naudojimo skatinimas Lietuvos ūkiuose"

 

Projekto Nr. 14PA-KK-20-1-09851-PR001

Įgyvendinant projektą numatoma skatinti ūkininkus kaupti lietaus vandenį paviršinėse lietaus akumuliavimo sistemose, kurios sudarytų sąlygas šį vandenį panaudoti augalų drėkinimui sausringais laikotarpiais ar kitoms ūkio reikmėms, taip sumažinant paviršinių ir požeminių vandens išteklių naudojimą bei neigiamą poveikį aplinkai.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta 10 parodomųjų bandymų sistemų, nuolatos bus vykdomi tyrimai, kurių rezultatai bus apibendrinti rekomendacijose bei pristatyti viešinimo renginiuose.

Įgyvendinant projektą bus surengtos 4 lauko dienos, 10 seminarų, suorganizuota 40 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų, viena konferencija.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį seminaruose ir lauko dienose ir kituose informavimo renginiuose dalyvaus daugiau kaip 300 galutinių naudos gavėjų.

Kiekvienais projekto įgyvendinimo metais bus parengti du informaciniai lankstinukai ir parašyti du straipsniai respublikinėje spaudoje (viso vykdant projektą bus parengti 4 informaciniai lankstinukai ir parašyti 4 informaciniai straipsniai).

Projektą įgyvendina: KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA

Atsakingi asmenys - G. Vyčienė, V.Grybauskienė

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

Nuotrauka nuomone.lt