Netekus dėstytojos R. Šmulkštytės

 

 

Vasario 10-ąją netekome ilgametės KMAIK dėstytojos Rimos Šmulkštytės...

Rima gimė 1938 m. sausio 19 d. Bardauskų kaime, Vilkaviškio rajone. Čia baigusi Vilkaviškio S. Nėries vardo vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1963 metais, baigusi Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, buvo paskirta dirbti dėstytoja į Kauno miškų technikumą. Nuo pirmų darbo dienų aktyviai įsitraukė į pedagoginį ir visuomeninį darbą, daug laiko ir jėgų skyrė literatų ir dramos rateliams. Išskirtiniai R. Šmulkštytės darbo bruožai buvo jos profesionalumas ir nuoširdus bendradarbiavimas su studentais, padedant skleistis jų širdyse taurumo ir grožio daigams. Rima labai atsakingai net 45 metus tęsė lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos darbą. Dėstytoja visuomet labai kruopščiai ir rūpestingai ruošėsi paskaitoms, sukaupė daug mokomosios literatūros, domėjosi kultūros aktualijomis, labai mėgo poeziją ir teatrą, nuolat organizavo įvairius kultūrinius renginius.

Rimą prisiminsime kaip puikią bendradarbę; šmaikščią ir linksmą, siekiančią tobulėti asmenybę,  inteligentišką, galintį suprasti ir patarti žmogų. Mūsų atmintyje išliks Rimos nuoširdus siekis puoselėti sklandžią lietuvių kalbą bendradarbių tarpe, rūpestingas ir motiniškas bendravimas su studentais.

Su velione atsisveikinti  bus galima šiandien (vasario 11 d.) nuo 18.00 val. Pūstapėdžių kaimo bendruomenės centre, Vilkaviškio r.

Mišios rytoj, vasario 12 d.  (šeštadienį) 13.00 val. Urna į kapines išnešama 14.00 val.

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos

kolegijos bendruomenė