Studijų sutarčių pasirašymas

Mieli stojantieji,

Nuo liepos 29 d. 15 val. iki rugpjūčio 2 d. 17 val. vyksta elektroninių sutarčių pasirašymas LAMA BPIS.
Rugpjūčio 1 ir 2 d. nuo 8 iki 17 val. vyks studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas Kolegijoje.

Papildomo priėmimo prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas LAMA BPIS vyks  rugpjūčio 3, 4 ir 5 d.
Papildomo priėmimo el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas LAMA BPIS vyks nuo rugpjūčio 10 d. 15 val. iki 12 d. 17 val., o sutarčių pasirašymas Kolegijoje vyks nuo rugpjūčio 11 d. 8 val. iki 12 d. 17 val.