KAR katedros dėstytojų ir studentų vizitas Latvijoje

Spalio 20 dieną KARK dėstytojai ir studentai dalyvavo konferencijoje Latvijoje. Sena ir sėkminga draugystė
su Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universiteto (LBTU) Kraštovaizdžio architektūros ir planavimo
katedros dėstytojais prisidėjo prie to, kad buvome pakviesti dalyvauti tarptautiniame INTERREG projekte.

Šį kartą tema buvo „Tvari naujų sprendimų integracija į kultūros paveldo vietoves“ (Nr. LLI-444), o pasirinktas
darbo objektas – žymaus kraštovaizdžio architekto Georgo F. F. Kuphaldto kurti parkai Latvijoje ir Lietuvoje.
Į vizitą vyko dėstytojai Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras kartu su ŽD ištęstinių studijų (daugiausiai trečio kurso) studentais. Konferencijos Elejos miestelyje metu buvo pristatyti vietos parke ir Žagarės parke
už projekto lėšas atlikti darbai. Labai malonu, kad dalis Žagarėje įgyvendintų darbų rėmėsi ir KMAIK
studentų dar 2020 metais kūrybinių dirbtuvių metu pateiktais pasiūlymais.

Konferencijoje dėstytojas Linas Daubaras skaitė pranešimą „Parkų panaudojimas: tradiciniai ir nauji būdai“,
kuriame, remdamasis savo ilgamete praktine patirtimi želdynų dizaino ir turizmo srityse, siūlė kitaip
pažvelgti į parkų panaudojimą šiandieniniame gyvenime.

Bendradarbiavimas su Latvijos kolegomis tęsiasi ir toliau – KARK dėstytojai pakviesti lapkričio mėnesį
skaityti paskaitų LBTU studentams.