KAR katedros dėstytojų vizitas į Latviją

Lapkričio 15 - 18 dienomis grupė Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojų buvo išvykusi į Latviją. Pagal ERASMUS mainų programą Jelgavoje esančiame Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitete paskaitas skaitė katedros vedėja dr. Asta Doftartė, dėstytojai Vaida Vaitkutė Eidimtienė bei Linas Daubaras. Tai buvo atsakomasis vizitas, nes rugsėjo mėnesį šio universiteto dėstytojos svečiavosi kolegijoje ir dalinosi savo žiniomis bei patirtimi.

Be paskaitų, įvyko susitikimas su latvių dėstytojais, atsakingais už tarptautinius ryšius. Iš jų gavome daug vertingų kontaktų Centrinės Azijos šalyse, kuriuos tikimės panaudoti savo katedros tarptautiškumo didinimui.