KMAIK dėstytojos vizitas Ispanijoje

 
2022 m. lapkričio 21 – 25 d. doc. dr. Dalia Perkumienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Problems and challenges of law in the 21st century” Extremaduros universitete, Ispanijoje bei skaitė pranešimą “Legal issues of surrogacy legal regulation”. Konferenciją organizavo tarptautinė teisininkų draugija GIDEPA, vienijanti Europos ir Pietų Amerikos teisininkus bei mokslininkus. Doc. dr. Dalia Perkumienė taip pat priklauso šiai organizacijai. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Bolivijos, Peru, Kolumbijos, Meksikos, Brazilijos, Ispanijos, Portugalijos, Kubos ir kt. Vizito metu pavyko užmegzti naujų mokslinių kontaktų, kurie bus naudingi mokslinių tyrimų plėtotei bei bendrų projektų teikimui.