Valstybės materialiojo turto ( negyvenamųjų patalpų) nuoma ikimokykliniam ugdymui viešojo konkurso būdu

Viešoji įstaiga Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK), įm.k. 111967716, skelbia valstybės materialiojo turto – 408,76 kv. m. negyvenamųjų patalpų viešąjį nuomos konkursą - patalpos išnuomojamos šiuo adresu: Liepų g.18, Girionys, Kauno r . Patalpų nuomos sutarties trukmė – 10 (dešimt) metų. Pradinis nuompinigių dydis 2,00 € mėnesiui už 1 kv. m. 

Į nuomos kainą  neįskaičiuoti  komunaliniai mokesčiai. Nuomos mokestis mokamas kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Kitos konkurso nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti nuomos konkurso dokumentuose.

Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos banko sąskaitą LT837300010074197742 pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 2452,56 Eur.

Dokumentai pateikiami užklijuotame voke iki 2022 m. gruodžio 13 d. 12.00 val. adresu: Liepų g.1, Girionys, Kauno r., Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija , 215 kab.

Patalpų apžiūra vyks  2022 m. gruodžio 9 d. 9.00-12.00 val. Už turto apžiūrą atsakingas ūkio tarnybos vadovas Romvaldas Javaitis, tel.  8 615 45004, el. p. r.javaitis@kmaik.lm.lt

Konkurso dalyvių registracija pradedama 2022 m. gruodžio 7 d. 12.00 val., konkurso dalyvių registracijos pabaiga - 2022 m. gruodžio 13 d. 12.00 val.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2022 m. gruodžio 14 d. 12 val.  per Komisijos posėdį  (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 208 kab. - posėdžių salė) adresu: Liepų g. 1, Girionys, Kauno r. Dėl papildomos informacijos  kreiptis į Romvaldą Javaitį, tel.  8 615 45004, el. p. r.javaitis@kmaik.lm.lt