Užsienio dėstytojų paskaitos aplinkosaugos teisės temomis

Šių metų kovo 27-29 d. kolegijoje lankėsi bei skaitė paskaitas užsienio šalių dėstytojai: prof dr. Ahmet Atalay iš Ardahano universiteto (Turkija) bei dr. Michał Czakowski ir prof. dr. Marta Czakowska iš Kujawy and Pomorze Bydgoszcz universiteto, Lenkija. Paskaitų tematika - aplinkosaugos teisės problemos ir iššūkiai. Svečiai pasidalino savo šalių teisinio reguliavimo patirtimi bei aplinkosauginių problemų sprendimo būdais. Džiugu, jog į diskusiją aktyviai įsitraukė ir studentai, užsienio dėstytojams užduodami klausimus bei pateikdami savo nuomonę. Su užsienio svečiais susitiko ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Livija Grikietis bei teisės dėstytoja doc. dr. Dalia Perkumienė. Susitikimo metu domėtasi dėl tarptautinio bendradarbiavimo plėtros bei ryšių stiprinimo, dėl Erasmus+ sutarties pasirašymo su Ardahano universitetu (Turkija) bei dėl bendrų mokslinių tyrimų ir projektų.