Nuotolinių ir kontaktinių metodų taikymas efektyviam ūkio dirvožemio drėgmės valdymui

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA RENGIA PROJEKTO PARAIŠKĄ „Nuotolinių ir kontaktinių metodų taikymas efektyviam ūkio dirvožemio drėgmės valdymui” ir KVIEČIA  ūkius ir įmones, užsimančias žemės ūkio veikla, teikti paraiškas dėl dalyvavimo projekte.

Reikalavimai:

  • ūkiai ir įmonės, užsiimančios žemės ūkio veikla, yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
  • užsiima veikla daržininkystės srityje;
  • ūkiuose ir įmonėse per pastaruosius penkis metus nebuvo įrengti ir vykdyti parodomieji bandymai;
  • tvarkantys buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
  • sutinka savo ūkyje įdiegti parodomąjį bandymą, dalyvauti  dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupės susitikimuose.

Parodomasis bandymas – sukurtų inovatyvių sprendinių diegimas ir demonstravimas žemės ūkio, maisto ūkio ir (arba) miškų ūkio veiklą vykdančių fizinių ir (arba) juridinių asmenų valdose, įregistruotose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Gitaną Vyčienę tel.nr. 868793557 el.p. g.vyciene@kmaik.lt

 

Nuotrauka: ekodrena.lt