Naujos mikrožalumynų auginimo technologijos ir jų diegimas siekiant tvaraus ūkininkavimo

NAUJAS PROJEKTAS.  KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA RENGIA PROJEKTO PARAIŠKĄ „Naujos mikrožalumynų auginimo technologijos ir jų diegimas siekiant tvaraus ūkininkavimo” ir KVIEČIAME visus norinčius dalyvauti  ūkininkus, kurie:

- užsiima žemės ūkio veikla (daržininkystė, augalininkystė) ir yra įregistravę  valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

-  per pastaruosius penkis metus nebuvoįrengti  ir vykdyti parodomieji bandymai;

-  tvarkantys buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės  aktų reikalavimus;

-  sutinka savo ūkyje įdiegti parodomąjį bandymą, dalyvauti dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupės susitikimuose.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (2024-2025 m.).  

Laukiame Jūsų. Kas susidomėjo prašome kreiptis  į Asta Doftartę tel.nr. 861477130; el.p. doftarte@gmail.com