Konferencija "Inovatyvi ir tvari želdynų priežiūra – skaitmeninis efektyvus žaliųjų erdvių valdymas"

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos  kolegijos Miškininkystės katedra kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje  

Inovatyvi ir tvari želdynų priežiūra – skaitmeninis efektyvus žaliųjų erdvių valdymas

Konferencija skirta miestų želdynų kūrimo, įrengimo, valdymo, priežiūros specialistams bei šia tema besidomintiems.  

Konferencija vyks 2024 m. balandžio 19 d. KMAIK  aktų salėje adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno r. 

Kviečiame dalyvauti ir registruotis. 

Registracija iki balandžio 17 d.: https://www.greenspaces.lt/konferencija

Konferencijos klausytojų registracijos mokestis - 15 eurų, pervedant į  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos sąskaitą LT83 7300 0100 7419 7742,  nurodžius mokėjimo paskirtį – „Už balandžio 19 d. konferenciją“.

Dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  

 

Nuotrauka: Statyba ir architektūra