Vyko EBANELAS darbo grupės susitikimas

Gegužės 27-28 dienomis Latvijos žemės ūkio universitete, Jelgavoje vyko 4 – iasis EBANELAS darbo grupės susitikimas.

EBANELAS (Eastern Baltic Network of Landscape Architecture Schools) organizacija įsteigta 2012 metais, ji vienija 6 šalių – Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos – kraštovaizdžio architektūros programas turinčias aukštąsias mokyklas. Lietuvą atstovauja VGTU, ASU ir KMAIK. Šiais metais EBANELAS grupės gretas planuoja papildyti ir Klaipėdos universitetas. Projekto veikla pilnai finansuojama iš NORDPLUS programos (Projektas Nr. HE-2012_la-29431).

Projekto tikslas – palyginti EBANELAS grupei priklausančių aukštųjų mokyklų kraštovaizdžio architektūros mokymo programas pagal TUNING‘o metodiką.

Susitikimo metu Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektorės Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Ingė Auželienė pristatė KMAIK želdynų dizaino mokymo programos analizės duomenis, aiškinosi mokymo programų skirtumus, lygino KMAIK ir HAMK (Suomija) pateiktą medžiagą, susipažino su Latvijos žemės ūkio universiteto kraštovaizdžio architektūros studentų baigiamaisiais darbais, su Lielupės naujų krantinių projektavimo bei tvarkymo pavyzdžiais.

Taip pat buvo aptartos sekančio susitikimo veiklos garės: e-mokymo, bendrų interaktyvių seminarų rengimo galimybės, numatyta atlikti studijų programų SSGG analizę.
Projektas tęsis iki 2015 metų. Su projekto veikla galima susipažinti internetiniame puslapyje http://www.ebanelas.org/.