SVARBUS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 451, kuriant LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJĄ, nuo liepos 1 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija prijungiama prie Kauno technikos kolegijos, kuriai pereina visos KMAIK teisės ir pareigos, užtikrinamas jos vykdomų veiklų tęstinumas, finansinių ir kitų įsipareigojimų vykdymas.

Į LIK‘ą perkelti KMAIK darbuotojai bei kiti ištekliai, o KMAIK kaip atskiros įmonės veikla pasibaigė.
Visos KMAIK veiklos tęsiamos Lietuvos inžinerijos kolegijoje, įsipareigojimai studentams ir partneriams išlieka, visos paslaugos nuosekliai teikiamos toliau.