Studijos tęsiamos nuotoliniu būdu

INFORMACIJA STUDENTAMS DĖL STUDIJŲ KMAIK

nuo 2021 m. sausio 4 d.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir vadovaujantis 2021 m. sausio 4 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus įsakymu „Dėl prevencinių priemonių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje dėl COVID-19 viruso“, nuo š.m. sausio 4 d. iki kovo 1 d. (arba atskiro pranešimo) studijų procesas kolegijoje vykdomas nuotoliniu būdu. KMAIK patalpose paskaitos ir akademiniai užsiėmimai nevyks, taip pat nebus vykdomas ir praktinis mokymas. Nuotolinių studijų eigą kontroliuoja katedrų vedėjai.

Informacija NUOLATINIŲ ir IŠTĘSTINIŲ studijų programų studentams

Mokymo(-si) procesas nuo sausio 4 d. tęsiamas elektroninėje mokymosi aplinkoje „KMAIK Moodle“, ZOOM vaizdo konferencijų platformoje ar kt. nuotoliniu būdu.

STUDIJŲ tvarkaraščiai studentams skelbiami KMAIK internetinėje svetainėje www.kmaik.lt skiltyje „Studijų tvarkaraščiai“.

Aktuali informacija apie studijų organizavimą nuotoliniu būdu skelbiama KMAIK internetiniame puslapyje: https://www.kmaik.lt/nuotolinis-mokslas

Dėstytojai paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis studentams pateikia „KMAIK Moodle“ ar kitoje atitinkamoje e.mokymosi aplinkoje (pagal susitarimą), taip pat konsultuoja studentus e.mokymosi aplinkoje arba el. paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai darbai, savarankiškų darbų pristatymai ir pan. vyksta „KMAIK Moodle“ ar kitoje atitinkamoje e.mokymosi aplinkoje (pagal susitarimą).

Akademinių skolų turintys studentai dėl atsiskaitymų turi susisiekti su dėstytojais ir susitarti dėl abiems pusėms priimtino atsiskaitymo būdo ir laiko.

Dėl „KMAIK Moodle“ naudojimo konsultacinę pagalbą Jums gali suteikti lektorė Jurgita Babilienė (el.p.: j.babiliene@kmaik.lm.lt; tel. nr.: 8 686 13697).

Kilus klausimams, prašome kreiptis į studijų administratores ir katedrų vedėjus el. paštu arba telefonu, kurie nurodyti https://www.kmaik.lt/kontaktai.

Kita informacija

Kolegijos administracija dirba nuotoliniu būdu, tačiau visi darbuotojai pasiekiami mobiliuoju telefonu ir/arba el. paštu (darbuotojų kontaktai skelbiami KMAIK tinklapyje https://www.kmaik.lt/kontaktai).

Kolegijos raštinė dirba įprastu ritmu. KMAIK administratorės kontaktai esant skubiems klausimams: el. paštas: info@kmaik.lm.lt; tel. 8 37 383082, mob. tel. 8 606 91802.

Kolegijos biblioteka dirba antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8:30 iki 15:00 val. (be pietų pertraukos). Prieš atvykstant patartina pasiskambinti bibliotekos vedėjai (tel. 8 684 20503).

Tvarka bendrabučiuose: Bendrabučių administratorė informuoja bendrabučių gyventojus apie būtinąsias prevencines priemones, siekiant apsaugoti save ir kitus nuo koronaviruso infekcijos. Į bendrabutį lankytojai (t.y. svečiai) karantino metu neįleidžiami.

Tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo!

Kolegijos administracija